ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΟΔΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Y2O2S:TB

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
CATHODOLUMINESCENCE PHENOMENA IN Y2O2S:TB
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΟΔΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Y2O2S:TB

ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΔΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ Υ2Ο2S:ΤΒ3+ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ ΣΕ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ. ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 13 KV ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ,ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 40Κ, 100 Κ, 230 Κ ΚΑΙ 280 Κ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΟΥΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑ 0,18 EV, 0,24 EV, 0,42 EV KAI 0,75 EV ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (CTS). ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΤΒ3+ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΤΟΥ ΤΒ3+ ΣΤΟ Υ2Ο2 ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΒ3+ ΣΤΟ Υ2Ο2S:TB3+ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ.
THE CATHODOLUMINESCENCE EFFICIENCY OF Y2O2S:TB3+ IN POLYCRYSTALINE FORM WAS MEASURED AT VARIOUS CATHODE VOLTAGES AND VARIOUS TEMPERATURES. WE FOUND A MAXIMUM AT 13 KV AT ANY TEMPERATURE, AND WITH THIS OPTIMUM VOLTAGE WE MEASURED THE EFFICIENCY IN THE REGION OF TEMPERATURES 20 K - 300 K. WE FOUND FOUR WELL EXPRESSED MAXIMA AT 40 K, 100 K, 230 K AND 280 K WHICH ARE ATTRIBUTED TO FOUR ELECTRON TRAPS AT 0,18 EV, 0,24 EV, 0,42 EV AND 0,7 EV AND WITH THEIR HELP WE ESTIMATED THE CHARGE TRANSFER STATE (CTS) AT 0,13 EV. WE ALSO STUDIED THE EMISSION SPECTRA AND FROM THE HEIGHTS OF ITS LINES WE FOUND THAT THE EMISSION OF TB3+ IN THE MATERIAL IS OF THE ELECTRIC DIPOLE TYPE.

Φυσική στερεάς κατάστασης
RARE EARTH OXYSOULFIDES
Luminescence
CATHODOLUMINESCENCE
Φυσική
ΚΑΘΟΔΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
ΟΞΥΣΟΥΛΦΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)