Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΩΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1976 (EN)
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΩΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΧΡΟΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΔΕΛΤΑΙΚΟ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΗΟΛΟΚΑΙΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΛΙΘΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΕΦΕΛΩΕΙΔΗΣ ΣΤΡΩΣΗ-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΕΛΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1976


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)