Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΩΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

1976 (EN)
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΩΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΧΡΟΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΔΕΛΤΑΙΚΟ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΗΟΛΟΚΑΙΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΛΙΘΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΕΦΕΛΩΕΙΔΗΣ ΣΤΡΩΣΗ-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΕΛΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1976


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)