ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΑΣΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
AN INVESTIGATION OF CATALYST DEACTIVATION DURING HYDRODESULFURIZATION OF ATMOSPHERIC OIL RESIDUE OF THASSOS
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΑΜΟΥΣ, ΤΖΑΜΑΛ

AN INVESTIGATION OF THE INTRINSIC KINETICS OF THE HDS OF ATMOSPHERIC RESIDUE OBTAINED FROM GREEK CRUDE OIL (THASSOS) CARRIED OUT WHILE AT THE SAME TIME CATALYST DEACTIVATION PHENOMENA WERE QUANTIFIED. A LABORATORY CHEMICAL REACTOR EQUIPPED WITH FOUR CATALYST BASKETS AND OF TOTAL INTERNAL VOLUME OF 890 CM3 WAS USED IN THE INVESTIGATION. AT BASKET RETATION RATES ABOVE 2500 RPM THE HDS RATEPROVED TO INDEPENDENT OF EXTERNAL TRANSPORT PHENOMENA OF THE REACTING CHEMICAL SPECIES. TWO TYPES OF COMMERCIAL CATALYST (HT-400 E. HARSHAW CHEMICAL COMPANY) AND (ICI 41-6, IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES) WERE EMPLOYED. EXPERIMENTAL DEACTIVATION CURVES (RELATIVE ACTIVITY VERSUS CATALYST OPERATING TIME), CURVES OF COKE AND METAL (V, NI) DEPOSITS WITH RESPECT TO OPERATING TIME. THE NITROGEN ADSORPTION-CAPILLARY CONDENSATION AND THE MERCURY DOROSIMETRY TECHNIQUES WERE APPLIED TO DETERMINE PORE VOLUME DISTRIBUTIONS AND SPECIFIC SURFACE AREAS OFCATALYST SAMPLES BEFORE AND AFTER USE AS WELL AS AFTER CATALYST REGENERATION. C/H RATIOS AND N2 CONTENT OF THE COKE DEPOSIT WERE ALSO DETERMINED.
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΓΓΕΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΘΑΣΟΣ) ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 890CM3. ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 2500 RPM Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΤΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ (HT-400 E. HARSHAW CHEMICAL COMPANY) ΚΑΙ ICI 41-6 (IMPΕRIAL CHEMICAL INDUSTRIES). ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ), ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΩΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΩΝ (V, NI) ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΓΚΟΥ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ.ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ C/H ΚΑΙ Ν2 ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ.

ΑΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ {ΒΑΝΑΔΙΟ-ΝΙΚΕΛΙΟ}
COKE DEPOSITION
Deactivation
HDS KINETICS
Pore structure
Καταλύτες
ΑΠΟΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
OIL RESIDUE
Regeneration
ΥΠΟΛΕΙΜΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υδρογονοαποθείωση
Catalysis
ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΩΚ
Πορώδης δομή
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Hydrodesulfurization

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.