ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (COOLEY). ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝΓΛΟΒΙΝΙΚΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ Κ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
PRENATAL DIAGNOSIS OF B-THALASSEMIA. A STUDY ON THE GLOBIN CHAINS OF HEMOGLOBINDURING THE PRENATAL PERIOD
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (COOLEY). ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝΓΛΟΒΙΝΙΚΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ Κ...

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ

PRENATAL DIAGNOSIS IN 105 SAMPLES OF FETAL BLOOD AGE OF PREGNANCY 17-25 WEEKS,WITH BOTH PARENTS BEING HETEROZYGOUS OF B-THALASSEMIA. DIAGNOSIS WAS ATTEMPTED BY USE OF THE B RATIOS OF GLOBIN CHAINS, SEPARATED BY Γ ELECTROPHORESIS. A STUDY ON THE SWITCH OF B- CΓ, AΓ, CHAINS DURING THE GESTATION. A MATHEMATIC APPROACH BY USE OF A CYBER 18 COMPUTER. GRAPHS OF THE CHANGES OF THE B, CΓ, AΓ PORTIONS IN RELATION TO THE FETAL AGE.
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 17-25 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ Β- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Β/Γ ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ Β, CΓ, ΑΓ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Σ'ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Προγεννητική διάγνωση
B-MEDITERRANEAN ANEMIA {COOLEY'S}
Prenatal diagnosis
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΛΥΣΣΕΩΝ GΓ-ΑΓ
SWITCH OF GΓ-AΓ CHAIN
Βιοχημεία
Β-μεσογειακή αναιμία
ΓΛΟΒΙΝΙΚΑΙ ΑΛΥΣΣΟΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
GLOBIN CHAINS OF HEMOGLOBIN

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.