ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
STUDY OF THE BENTHIC MACROFAUNAL ASSEMBLAGES OF THE SOFT SUBSTRATUM IN STRYMONIKOS GULF (NORTH AEGEAN SEA)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΝΤΟΥΝΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ

THE STRUCTURE OF THE BENTHIC MACROFAUNAL COMMUNITIES OF THE STRYMONIKOS GULF (NORTH AEGEAN SEA) IS EXAMINED AND AN EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS IS GIVEN. TOTALLY 9 BENTHIC ASSEMBLAGES ARE DESCRIBED AND DELIMITTED FOR THE FIRST TIME FROM THE EASTERN BASIN OF THE MEDITERRANEAN. THE SILT ASSEMBLAGE WITHNINAE ARMORICANA IS REPORTED FOR THE FIRST TIME FROM THE MEDITERRANEAN SEA. THE TOTAL CONSIDERATION OF THESE ASSEMBLAGES SHOWS THAT THE NORTH AEGEAN SEA IS A SEPARATED ZOOGEOGRAPHICAL REGION, SHOWING SOME SIMILARITIES TO THE NORTH AREAS OF THE WESTERN MEDITERRANEAN BASIN, 482 MACROFAUNAL SPECIES HAVE BEEN TOTALLY REPORTED.
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ), ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΙΣ, ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Η ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕ NINOE ARMORICANA ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΔΕΙΧΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝΣΥΝΕΥΡΕΣΕΩΝ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 482 ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΑΕΙΔΗ.

Βένθος
ΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Communities
Κοινότητες
North Aegean
Βόρειο Αιγαίο
Benthos
SOFT SUBSTRATUM

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)