Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RIEMANN ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
RIEMANNIAN MANIFOLDS OF HYPERBOLIC TYPE

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΗ

THE AIM OF THE PRESENT THESIS IS TO EXAMINE THE CLOSED GEODESICS ON COMPACT RIEMANNIAN MANIFOLDS OF HYPERBOLIC TYPE; THAT MEANS RIEMANNIAN MANIFOLDS WHICH CAN CARRY A RIEMANNIAN METRIC WITH STRICTLY NEGATIVE SECTIONAL CURVATURE. IT ISPROVED, THAT THE INDEX OF THE M- COVER OF ONE CLOSED GEODESIC ON A COMPACT RIEMANNIAN, MANIFOLD WITHOUT CONJUGATE POINTS IS ZERO, THAT MEANS INDEX ΛΜ CM = 0. IT IS ALSO PROVED, THAT THE SET OF CLOSED GEODESICS, ON A COMPACT RIEMANNIANMANIFOLD OF HYPERBOLIC TYPE, WITHOUT CONJUGATE POINTS STILL AT INFINITY, IS DENSE IN THE SET OF ALL CLOSED DIFFERENTIABLE CURVES ON THE MANIFOLD.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RIEMANN (M, G) ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RIEMANN ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΥ RIEMANN G*, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ Κ* ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ M-ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΕΩΔΙΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ C, ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ RIEMANN ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΗ ΣΗΜΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ, ΔΗΛΑΔΗ INDEX ΛΜ CM = 0. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RIEMANN (M, G) ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΗ ΣΗΜΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ, ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΚΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑΣ Μ.

Geodesic curves
JACOBI VECTOR FIELDS
Riemannian manifolds
ΔΕΙΚΤΗΣ Μ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
SECTIONAL CURVATURE
HILBERT MANIFOLDS
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ JACOBI
DIFFERENTIABLE CURVES
M-COVER INDEX
ΣΥΖΥΓΗ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HILBERT
MONIFOLDS OF HYPERBOLIC TYPE
Διαφορική γεωμετρία
Γεωδαισιακές καμπύλες
CONJUGATE POINTS
HYPERBOLIC MANIFOLDS
Πολλαπλότητες του Riemann
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.