Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΙΔΕΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥΣ-ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
BOVORE DISTRIBUTION IN VOLCANIC EMANATIONS HOT SPRINGS, MARINE EVAPORITY AND SEDIMENTORY VOLCANIC FORMATIONS OF CENOZOIC AGE, IN GREECE
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΙΔΕΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥΣ-ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ...

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

IN THE PRESENT THESIS BORON DISTRIBUTION IN THERMAL SPRINGS, MARINE EVAPORITESAND CENOZOIC SEDIMENTARY AND VOLCANIC ROCKS ARE STUDIED. BORON HAS BEEN DETERMINED BY A COLORIMETRIC METHOD WITH METHYLENE BLUE, USING FOUR SCALES OF BORONCONCENTRATION-ABSORPTION OF ITS ORGANIC COMPLEX. THE MAXIMUM LIMIT OF BORON CONCENTRATION IN THE SOLUTION MUST BE 60 MGR/10 ML, WHILE THE LOWER LIMIT AT 0,1 MGR/10ML. THE MAJOR IMPROVEMENTS OF STANTON AND MCDONALD (1966) METHOD, WHICH HAS BEEN INITIALLY APPLIED ONLY FOR LOW BORON CONCENTRATIONS, ARE THE TIME OF THE INFLUENCE OF ACIDS ON SAMPLES AND THE UTILIZATION OF DIFFERENT SCALES AND REAGENT CONCENTRATIONS, ACCORDING TO THE BORON CONCENTRATIONS IN THE MEASURED SOLUTION. FOR CONCENTRATIONS UP TO 3000 PPM IN BORON, A MODIFIED TO THE ORIGINAL METHOD APPLIED. ACCURACY MEASUREMENTS HAVE BEEN MADE USING AAS TECHNIQUES. (SHORTENED)

EVAPORITES
HIGENIC OPAL-A
Γεωλογία
Hot springs
VOLCANIC ROCKS
ΒΙΟΓΕΝΗΣ ΟΠΑΛΙΟΣ
SALINITY ALKALINITY
ΘΕΡΜΙΚΕΣΠΗΓΕΣ
SEDIMENTARY ROCKS
ΙΖΥΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΡΙΟΣ
ΥΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ANTHIGENIC MINERALS
ΑΛΜΥΡΟΤΗΤΑ-ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωχημεία
Βόριο
BOVORE
ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ
ΑΥΘΙΓΕΝΗ ΟΡΥΚΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.