Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΙΔΕΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥΣ-ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1987 (EN)
BOVORE DISTRIBUTION IN VOLCANIC EMANATIONS HOT SPRINGS, MARINE EVAPORITY AND SEDIMENTORY VOLCANIC FORMATIONS OF CENOZOIC AGE, IN GREECE
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΙΔΕΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥΣ-ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ...

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

IN THE PRESENT THESIS BORON DISTRIBUTION IN THERMAL SPRINGS, MARINE EVAPORITESAND CENOZOIC SEDIMENTARY AND VOLCANIC ROCKS ARE STUDIED. BORON HAS BEEN DETERMINED BY A COLORIMETRIC METHOD WITH METHYLENE BLUE, USING FOUR SCALES OF BORONCONCENTRATION-ABSORPTION OF ITS ORGANIC COMPLEX. THE MAXIMUM LIMIT OF BORON CONCENTRATION IN THE SOLUTION MUST BE 60 MGR/10 ML, WHILE THE LOWER LIMIT AT 0,1 MGR/10ML. THE MAJOR IMPROVEMENTS OF STANTON AND MCDONALD (1966) METHOD, WHICH HAS BEEN INITIALLY APPLIED ONLY FOR LOW BORON CONCENTRATIONS, ARE THE TIME OF THE INFLUENCE OF ACIDS ON SAMPLES AND THE UTILIZATION OF DIFFERENT SCALES AND REAGENT CONCENTRATIONS, ACCORDING TO THE BORON CONCENTRATIONS IN THE MEASURED SOLUTION. FOR CONCENTRATIONS UP TO 3000 PPM IN BORON, A MODIFIED TO THE ORIGINAL METHOD APPLIED. ACCURACY MEASUREMENTS HAVE BEEN MADE USING AAS TECHNIQUES. (SHORTENED)

EVAPORITES
HIGENIC OPAL-A
Γεωλογία
Hot springs
VOLCANIC ROCKS
ΒΙΟΓΕΝΗΣ ΟΠΑΛΙΟΣ
SALINITY ALKALINITY
ΘΕΡΜΙΚΕΣΠΗΓΕΣ
SEDIMENTARY ROCKS
ΙΖΥΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΡΙΟΣ
ΥΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ANTHIGENIC MINERALS
ΑΛΜΥΡΟΤΗΤΑ-ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωχημεία
Βόριο
BOVORE
ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ
ΑΥΘΙΓΕΝΗ ΟΡΥΚΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1987


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)