ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
EVALUATION OF THE URANIUM POTENTIAL OF SERRES BASIN WITH RADIOMETRIC METHODS OFAPPLIED GEOPHYSICS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

IN THIS RESEARCH WORK THE MOST SUITABLE METHODOLOGY HAS BEEN CHOSEN AND STUDIED IN THE FIELD OF GEORESEARCH AND GEOAPPLICATION IN THE AREA OF SERRES BASIN. THIS STUDY HAS BEEN DONE IN CONNECTION WITH THE RESEARCH WORK ON THE USE OF RADIOMETRIC METHODS OF APPLIED GEOPHYSICS FOR THE LOCALIZATION OF THE URANIUM MINERALIZATION AND THE ESTIMATION OF URANIUM POTENTIAL IN THE ABOVE MENTIONED AREA. EMPHASIS HAS BEEN GIVEN TO THE CALIBRATION PROBLEM OF THE USED GEOPHYSICALINSTRUMENTATION. FOR THIS REASON SEVEN CALIBRATION PADS HAVE BEEN MADE AND HAVE BEEN INSTALLED IN THE N.R.C. "DEMOCRITOS" CAMPUS, SO THE QUANTITATIVE EVALUATION OF THE RADIOMETRIC DATA BECAME POSSIBLE. WITH THE USE OF "PHASED GEORESEARCH TECHNIQUES" IN THE FIELD OF APPLIED GEOPHYSICS, THE EVALUATION AND THE ESTIMATION OF THE RADIOMETRIC URANIUM POTENTIAL IN THE AREA OF SERRES BASIN HASBEEN MADE POSSIBLE.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΧΤΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΥΡΑΝΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ. ΕΜΦΑΣΗ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΓΕΩΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΓΙΝΕ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ.

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ ΑΚΤΙΝΩΝ ΓΑΜΜΑ
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
GEOPHYSICAL EXPLORATION
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Γεωφυσική
SCINTILLATION COUNTERS
URANIUM IN COAL
Ραδιενέργεια
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
CALIBRATION PADS
ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΕΤΡΑ
RADON COUNTERS
RADIOELEMENTS
ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
GAMMA RAY SPECTROMETERS
URANIUM EXPLORATION
Radioactivity

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)