ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE WATER EQUIVALENT OF THE PRECIPITATION IN THE EPIRUS AREA
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΠΟΛΤΣΗΣ, ΘΩΜΑΣ

THE PRESENT THESIS IS BASED ON THE METEOROLOGICAL MEASUREMENTS OF PRECIPITATION AT 58 STATIONS (39 OF EPIRUS AND 19 OF NEIGHBOURING COUNTRIES), WHICH OPERATED DURING THE 20 YEAR PERIOD 1962 THROUGH 1981. A TEST OF HOMOGENEITY OF THE SERIES OF THE PRECIPITATION MEASUREMENTS SHOWED THE CORRECTNESS OF THE RESULTS.MAPS OF PRECIPITATION ISOPLETHS ARE DRAWN, WHICH ILLUSTRATE THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF PRECIPITATION FOR EVERY MONTH, SEASON AND THE YEAR. THE TOTAL ANNUAL VOLUME OF WATER THAT FALLS ON AVERAGE. IN THE AREA OF EPIRUS IS ESTIMATED. THE NUMBER OF PRECIPITATION DAYS, AS WELL AS THE NUMBER OF SNOW AND HAILSTORM DAYS PER MONTH, SEASON AND YEAR IS EXAMINED. THE 24 H MAXIMA OF THE HEIGHT OF PRECIPITATION ARE STUDIED BY THE USE OF GUMBEL DISTRIBUTION. THE ALTERATION OF THE HEIGHT OF PRECIPITATION WITH THE ALTIMETER AND THE GEOGRAPHICAL CO-ORDINATES IS ALSO STUDIED. MANY HISTOGRAMS, DIAGRAMS AND REGRESSION LINES ARE DRAWN, WHICH ILLUSTRATE THE QUANTITY AND THE DISTRIBUTION OF THE PRECIPITATION IN THE AREA OF GREEK EPIRUS. FINALLY, THE PROBABILITIES OF DEFINITE MONTHLY, SEASONALY AND YEARLY HEIGHT OF PRECIPITATION ARE ESTIMATED.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΑ ΥΕΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 58 ΣΤΑΘΜΩΝ (39 ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ 19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ), ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1962-1981. ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΕΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΧΑΡΤΕΣ ΙΣΟΥΕΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕΟ ΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΕΤΟΥ, ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΟΥ. ΕΓΙΝΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΥΨΩΝ ΥΕΤΟΥ 24-ΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GUMBEL. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΣ, ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΨΩΝ ΥΕΤΟΥ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΧΑΛΑΖΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΕΤΟΥ
HEIGHT OF PRECIPITATION
CLIMATOLOGICAL ELEMENTS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
NUMBER OF PRECIPITATION DAYS
Κλιματολογία
ΥΨΟΣ ΥΕΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ
STATISTICAL CHARACTERISTICS OF CLIMATIC SERIES
METEOROLOGICAL STATIONS
TOTAL VOLUME OF PRECIPITATION
ΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΕΤΟΥ
ISOPLETHS OF PRECIPITATION
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.