ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΦΡΟΤΟΞΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ NA-MEGLUMINE-DIATRIZOATE (UROGRAFIN) ΚΑΙ ΤΟΥ IOHEXOL (OMNTPAQUE)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
COMPARATIVE STUDY OF NEPHROTOXICITY BETWEEN NA-MEGLUMINE-DIATRIZOATE AND ΙOMEXOL IONIC AND NON-IONIC CONTRAIT MEDIA
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΦΡΟΤΟΞΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ NA-MEGLUMINE-DIATRIZOATE (UROGRAFIN) ΚΑΙ ΤΟΥ IOHEXOL (OMNTPAQUE)

ΔΗΜΟΥ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΡΡΩΣΤΟΙ 13 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 7 ΑΝΔΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 37-76 ΧΡΟΝΩΝΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ < 130 MMOL/ΛΙΤΡΟ) ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΟΥ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ. ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ, ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ, ΤΗΣ Ν-ΑΚΕΤΥΛΟ-Β-D- ΓΛΥΚΟΣΑΜΙΝΙΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΕΧΑΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΝΖΥΜΟΥΡΙΑ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ NA-MEGLUMINE DIATRIZOATE ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΡΕΑΤΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ.
TWENTY PATIENTS WERE STUDIED WITH IONIC AND NON IONIC CONTRAST MEDIA IN ORDER TO EVALUATE ANY CHANGES OF THE RENAL FUNCTION. FOR THIS PURPOSE VARIATIONS OF SERUM CREATININE AND CREATININE PROTEIN N-ACETYL B- GLUCOSAMINE, DASE AND TRECHALASE IN URINE AND CREATININE CLEARANCE ON A 24 HOUR BASIS BEFORE AND AFTER INTRAVE NOUS INJECTION OF SODIUM MECLUMINE DIATRIZOATE AND ONE MONTH LATER WITH 10 HEXOL. THE DATA WERE ANALYSED BY A COMPUTER USING THE STUDENTS -T-TEST. ENZYMOURIA WAS CONSIDERABLY INCREASED AFTER THE INJECTION OF SODIUM MEGLUMINE DIATRIOZATE BUT NOT AFTER 10 HEXOL.

Νεφροτοξικότητα
Νεφρολογία
NA-MEGLUMINE-DIATPIZOATE
Ακτινολογία
Nephrotoxicity
IOHEXOL

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)