ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
STUDY ON THE DYSFUNCTION OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM/TMJ OF INDIVIDUALS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (RA)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΚΕΠΕΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΓΑ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΥΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΓ) ΣΕ ΑΣΘΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (RA). ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΓ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΓΔ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 50 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΗ RN, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ARA) (ROPES ET AL 1958), ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ, ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 - ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΑΝ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ "ΚΛΑΣΙΚΗ" # "ΟΡΙΣΤΙΚΗ" ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Α. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Γ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΓΔ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ 72% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ RA ΑΝΑΦΕΡΑΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΚΓΔ, ΤΟ 94% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ RA ΕΜΦΑΝΙΖΑΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΓ ΚΑΙ ΤΟ 64% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ RA ΕΙΧΑΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΓΔ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΓ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ RA ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 10).
THE GENERAL AIM OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE SUBJECTIVE, CLINICAL AND RADIOGRAPHIC FEATURES IN THE STOMATOGNATHIC SYSTEM IN INDIVIDUALS WITH RA AND TO CORRELATE THEM. FIFTY INDIVIDUALS WITH A MEDICAL DIAGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) WHO DEMANDED MEDICAL TREATMENT BY THE SPECIALIST RHEUMATOLOGY CLINIC OF THE "KAT" HOSPITAL IN ATHENS DURING DECEMBER 1983 - JUNE 1985, WERE INCLUDED IN THIS STUDY. THEY ARE CLASSIFIED ACCORDING TO THE AMERICAN RHEUMATISM ASSOCIATION (ROPES ET AL 1959). 43 FEMALES (86%) AND 7 MALES (14%). THE MEAN AGE OF THOSE WAS 57.12 (RANGE 30-77). ANAMNESTIC EXAMINATION ABOUT SUBJECTIVE SYMPTOMS RELATED TO THE STOMATOGNATHIC SYSTEM WAS TAKEN FROM ALL THE PATIENTS AND WAS ESTIMATED BY THE ANAMNESTIC DYSFUNCTION INDEX AI ACCORDING TO HELKIMO (1974B). QUESTIONS ABOUT GENERAL JOINT SYMPTOMS WERE ALSO INCLUDED ABOUT DURATION,EXTENTION AND SEVERITY OF RA AND ESTIMATED BY THE SUBJECTIVE INDEX (SI) ACCORDING TO WENNEBERG-KOPP (1982). ALL THE 50 PATIENTS WERE SUBJECTED TO ROUTINE CLINICAL EXAMINATION USED AT THE DEPARTMENT OF ORAL PHYSIOLOGY. OF THE DENTAL SCHOOL OF ATHENS (CARISSON- HELKIMO 1972). THE SEVERITY OF CLINICAL SYMPTOMS WAS ESTIMATED BY THE CLINICAL DYSFUNCTION INDEX (DI) ACCORDING TO HELKIMO (1974B). THE OCCLUSION WAS EXAMINED FOR THE PRESENCE OR NOT OF COMPLETE AND PATRIALDENTURES, NUMBER OF TEETH AND NUMBER OF OCCLUNDING TEETH IN THE (IP). THE OCCLUSION WAS ALSO EXAMINED FOR UNILATERAL PREMATURE CONTACTS IN CRP, INTERFERENCES ON THE MEDIOTRUSION SIDE, INTERFERENCES DURING PROTRUSION AND ON THE LATEROTRUSION SIDE. THE SEVERITY OF OCCLUSAL PROBLEMS WAS ESTIMATED BY THE OCCLUSALINDEX (OI) ACCORDING TO HELKIMO (1974B). RADIOGRAPHIC EXAMINATION OF THE TMJ WAS PERFORMED IN ALL PATIENTS USING CIRCULAR TOMOGRAPHY. THE RADIOGRAPHIC FINDINGS WERE CLASSIFIED (FLATTANING, OSTEOPHYTES, SCLEROSIS, AND EROSIONS) ACCORDING TO RADIOGRAPHIC INDEX RI (WENNEBERG-HOLLANDER-KOPP 1983). STATISTICAL METHODS WERE USED FROM THE STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SPSS) SYSTEM, I.E. X2 TEST, SPEARMAN CORRELATIONS COEFFICIENTS, PEARSON'S CORRELATION COEFFICIENTS, AND MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS. THE RESULTS OF THIS STUDY HAVE SHOWN THAT 72% OF THE PATIENTS SUFFERING WITH RA HAD SUBJECTIVE SYMPTOMS FROM THE STOMATOGNATHIC/TMJ SYSTEM, 94% OF THE SAME PATIENTS WITH RA HAD CLINICAL SIGNS OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM AND 64% OF THE INDIVIDUALS HAD RADIOGRAPHIC FINDINGS OF THE TMJ.

DYSFUNCTION OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM/TMJ
RHEUMATOID ARTHRITIS OF THE TMJ
Οδοντιατρική
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Rheumatoid arthritis
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.