Συμβολή στη μελέτη της συχνότητας της μετεγχειρητικής λοιμώξεως

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1982 (EN)
Post - operative infection
Συμβολή στη μελέτη της συχνότητας της μετεγχειρητικής λοιμώξεως

ΧΑΤΑΙΜΠΕ, ΑΧΜΕΝΤ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
INCIDENCE OF POSTOPERATIVE INFECTIONS
Λοιμώξεις
Infections
Post - operative infections
ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1982


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)