ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ORR

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
A CONTRIBUTION TO THE TREATMENT OF PROLAPSE OF THE RECTUM BY MODIFICATION OF ORR'S PROCEDURE
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ORR

ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

10 CASES OF COMPLETE PROLAPSE OF THE RECTUM WERE OPERATED IN THE 3RD SURGICAL CLINIC OF GENERAL HOSPITAL OF PIRAEUS. WE USED A MODIFICATION OF ORR'S PROCEDURE. INSTEAD OF A STRIP OF FASCIA LATA (ORR'S PROCEDURE) WE USED A STRIP OF THE APONEUROSIS OF THE EXTERNAL OBLIQUE MUSCLE, WHICH WE FIXED ON THE ANTERIOR SURFACE OF THE MOBILISED RECTUM.
10 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ . ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ORR. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ORRΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΑΧΘΕΙΣΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΟΥ ΕΞΩ ΛΟΞΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ.

PROLAPSE OF RECTUM
ORR'S PROCEDURE
ΜΕΘΟΔΟΣ ORR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ORR
MODIFICATION OF ORR'S PROCEDURE
ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΡΘΟΥ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.