ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ORR

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
A CONTRIBUTION TO THE TREATMENT OF PROLAPSE OF THE RECTUM BY MODIFICATION OF ORR'S PROCEDURE
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ORR

ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

10 CASES OF COMPLETE PROLAPSE OF THE RECTUM WERE OPERATED IN THE 3RD SURGICAL CLINIC OF GENERAL HOSPITAL OF PIRAEUS. WE USED A MODIFICATION OF ORR'S PROCEDURE. INSTEAD OF A STRIP OF FASCIA LATA (ORR'S PROCEDURE) WE USED A STRIP OF THE APONEUROSIS OF THE EXTERNAL OBLIQUE MUSCLE, WHICH WE FIXED ON THE ANTERIOR SURFACE OF THE MOBILISED RECTUM.
10 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ . ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ORR. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ORRΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΑΧΘΕΙΣΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΟΥ ΕΞΩ ΛΟΞΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ.

PROLAPSE OF RECTUM
ORR'S PROCEDURE
ΜΕΘΟΔΟΣ ORR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ORR
MODIFICATION OF ORR'S PROCEDURE
ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΡΘΟΥ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)