ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
Contribution to the study of gastric volvulus
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΒΟΥΚΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ

THE PRESENT STUDY WAS BASED ON 35 PATIENTS, WITH GASTRIC VOLUULUS. OUR CONCLUSIONS ARE THE FOLLOWING: GASTRIC VOLUULUS OCCURS IN 3-4% OF THE UPPER G.I. RADIOLOGIC EXAMINATIONS. THE ACUTE FORM OCCURS IN LESS THAN 1 %. THE MESANTERIS-AXIAL TYPE IS LESS COMMON THAN THE ORGANO-AXIAL TYPE (1:2 RATIO), BUT IT HAS A TENDENCY TO CAUSE AND IS MORE OFTEN ASSOCIATED WITH ACUTE VOLUULUS. THE RADIOLOGIC FINDINGS FOLLOWING BARIUM MEAL ARE DIAGNOSTIC IN THE CASES OF VOLUULUS IN HIATUS HERNIA, THE DIAGNOSIS CAN BE MADE ON A PLAIN CHEST X-RAY FILM, IF THE CHARACTERISTIC AIR-FLUID LEVELS ARE PRESENT ABOVE AS WELL AS BELOW THE DIAPHRAGM. ACUTE VOLUULUS IS A SURGICAL EMERGENCY (REDUCTION WITH ANTERION GASTROPEXY,GASTRECTOMY OR GASTRENETROANASTOMOSIS ACCORDING TO THE UNDERLYING CAUSE).
ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 35 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 3-4% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ. Η ΟΞΕΙΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1 %. Ο ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΚΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΓΩΤΕΡΟ ΣΥΧΝΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΑΞΟΝΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ. Η ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΑΡΙΟΥΧΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ 'Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΟΤΑΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΥΔΡΑΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ. Η ΟΞΕΙΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΜΕΣΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΠΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ 'Η ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΘΗΣΗΣ 'Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ).

Stomach
Στόμαχος
Οξεία κοιλία
Acute abdomen
Συστροφή
VOLVULUS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)