ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ V.COOLEY ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗΣ Ο...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
STUDY OF BONE COLLAGEN METABOLISM IN PATIENTS WITH COOLEY'S DISEASE
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ V.COOLEY ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗΣ Ο...

ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗΣΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΩΝ/Η2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ COOLEY ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 50 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΟ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 40 ΗΛΙΚΙΑΣ 5-12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 10 ΗΛΙΚΙΑΣ 20-58 ΕΤΩΝ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ24 ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΤΩΝ GOVERDE ΚΑΙ VEENCAMP. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 50 ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 40 ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 10 22-57 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ, P1>0,10 ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 5-12 ΕΤΩΝ, Ρ2>0,10 ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 22-58 ΕΤΩΝ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)
IN THE PRESENT STUDY, THE AMOUNT OF TOTAL HYDROXYPROLINE EXCRETED IN 24 HR/M2 URINE SAMPLES WAS MEASURED. THE SUBJECTS WERE PATIENTS STRICKEN WITH COOLEY'S ANEMIA (THALASSEMIA MAJOR). EACH SHOWED THE CHARACTERISTIC BONE CHANGES KNOWN AS OSTEOPOROSIS . THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO RESEARCH THE METABOLISM OF BONECOLLAGEN AND ITS PROCESS OF TURNOVER. THE AMOUNT OF TOTAL HYDROXYPROLINE EXCRETED IN THE URINE SAMPLES/24HRS/M2 DETERMINED USING THE GOVERDE AND VEENCAMP RESIN METHOD. FOR THIS COMPARATIVE STUDY FIFTY PATIENTS WITH THALASSEMIA MAJOR WERE USED. OF THESE FIFTY, FORTY WERE IN THE 5-12 YRS, AGE GROUP, AND TEN WERE IN THE 22-58 YRS, AGE GROUP. THE AMOUNT OF TOTAL HYDROXYPROLINE EXCRETED IN THE URINE OF THE PATIENTS WAS THEN COMPARED TO THAT OF FIFTY SUBJECTS (CONTROL GROUP)IN GOOD HEALTH OF WHICH FORTY WERE IN THE 6-12 YRS AGE GROUP, AND THE REMAINING TEN WERE IN THE 22-57 YRS AGE GROUP. (SHORTENED)

Αναιμία
Anaemia
Κολλαγόνο
Collagen
Hydroxyproline
Υδροξυπρολίνη
Thalassemia
Θαλασσαιμία
COOLEY
ΟΣΤΙΚΟ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)