ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
LACK OF INFLUENCE OF GONADOTROPHIN LEVELS ON THE PROLACTIN RESPONSE TO METOCLOPRAMIDE
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ

ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

THIS ANALYSIS SHOWED THE FOLLOWING: 1) THAT INCREASED FSH AND LH LEVELS OF HYPOGONADIC WOMEN DO NOT MODIFY THE PRL RESPONSE TO MET . 2) THAT ACUTE LOWERING OFFSH AND LH LEVELS OF POSTMENOPAUSAL WOMEN BY OESTROGENS DOES EFFECT THE PRL RESPONSE TO MET IN THESE WOMEN.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ: 1) ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ FSH ΚΑΙ LH ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 2) Η ΟΞΕΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ FSH ΚΑΙ LH ΤΩΝ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ.

Prolactin
Γοναδοτροφίνες
GONODOTROPHIN
METOCLOPRAMIDE
Προλακτίνη
ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.