ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1985 (EN)
LACK OF INFLUENCE OF GONADOTROPHIN LEVELS ON THE PROLACTIN RESPONSE TO METOCLOPRAMIDE
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ

ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

THIS ANALYSIS SHOWED THE FOLLOWING: 1) THAT INCREASED FSH AND LH LEVELS OF HYPOGONADIC WOMEN DO NOT MODIFY THE PRL RESPONSE TO MET . 2) THAT ACUTE LOWERING OFFSH AND LH LEVELS OF POSTMENOPAUSAL WOMEN BY OESTROGENS DOES EFFECT THE PRL RESPONSE TO MET IN THESE WOMEN.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ: 1) ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ FSH ΚΑΙ LH ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 2) Η ΟΞΕΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ FSH ΚΑΙ LH ΤΩΝ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ.

Prolactin
Γοναδοτροφίνες
GONODOTROPHIN
METOCLOPRAMIDE
Προλακτίνη
ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)