ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF METHOTREXATE INDUCED HEPATOTOXICITY BY CONCOMITANT ADMINISTRATION OF OTHER DRUGS
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΦΑΡΦΑΡΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 66ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΜΥΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Η ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΑΖΟΝΗΣ 'Η ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗΣ. 2. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ: Α. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΑΖΟΝΗΣ". Β. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗΣ".
IN THE PRESENT ORIGINAL EXPERIMENTAL WORK AN ATTEMPT IS MADE TO STUDY METHOTREXATE-INDUCED HEPATOTOXICITY. SIXTY SIX MALE ALBINO RATS WERE USED. OUR RESULTS ARE THE FOLLOWING: 1. METHOTREXATE- INDUCED HEPATOTOXICITY IS ENHANCED BY CONCOMITANT ADMINISTRATION OF PHENYLBUTAZONE OR PHENOBARBITAL, 2. PROBENECID ADMINISTRATION CAN PREVENT THE HEPATOTOXICITY CAUSED: A. BY THE COMBINATION OF "METHOTREXATE AND PHENYLBUTAZONE, B. BY THE COMBINATION OF "METHOTREXATE AND PHENOBARBITAL".

ΗΠΑΤΟΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Phenobarbital
Phenylbutazone
Μεθοτρεξάτη
Φαινοβαρβιτάλη
Methotrexate
Hepatotoxicity
ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗ
Φαινυλβουταζόνη
Probenecid

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.