ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΤΥΠΩΝ ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΤΥΠΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
BIOTYPES AND O-SEROTYPES DISTRIBUTION OF CLINICAL ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI CORRELATION WITH SUSCEPTIBILITY TO ANTIBODIES
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΤΥΠΩΝ ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΤΥΠΩΝ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΙΛΕΑΝΑ

THIS STUDY INCLUDES THE EXAMINATION OF 249 SAMPLES OF VARIOUS CLINICAL MATERIALS (190 URINE, 29 PUS, 18 VAGINAL DISCHARGE AND 12 VARIOUS), FROM 7 HOSPITALS FOR THE ISOLATION OF E. COLI. THE MICROORGANISMS WERE FURTHER CLASSIFIED TO BIOTYPES AND RESISTANCE PHENOTYPES. FOR THE CLASSIFICATION TO BIOTYPES, 25 BIOCHEMICAL REACTIONS WERE USED. SEROTYPING WAS PROCESSED WITH 36 MONOVALENT ANTISERA WHILE SUSCEPTIBILITY TO ANTIBIOTICS WAS CARRIED OUT WITH THE USE OF STANDARDIZED 13 SINGLE DISC DIFFUSION METHOD. OUT OF 249 STRAINS, 179 WERE CLASSIFIED TO 23 BIOTYPES. THE MOST FREQUENT WERE 2 BIOTYPES, EACH ONE INCLUDING 30 STRAINS WHICH DIFFERED IN THE FERMANTATION TO SUCROSE AND RAFFINOSE. WITH THE FERMANTATION OF SUCROSE AND RAFFINOSE, ALL THE STRAINS WERE DIVIDED INTO 4 BIOTYPES. MOST OFTHE STRAINS (220) BELONGED TO 2 BIOTYPES (SUCROSE+RAFFINOSE+, SUCROSE-RAFFINOSE). (SHORTENED)
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ 249 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ ΑΠΟ 7 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ E. COLI, ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΘΚΤΙΚΟΤ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΤΥΠΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'Η ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΑΠΟΤΑ 249 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΑ 190 ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΟΥΡΑ, 29 ΑΠΟ ΠΥΟΝ, 18 ΑΠΟ ΚΟΛΠΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 12 ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΤΥΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 25 Β ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 36 ΑΝΤΙ-0 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 13 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΑ 179 ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ ΤΑ 249 ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 23 ΒΙΟΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑ 3-30 ΣΤΕΛΕΧΗ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)

ESCHERICHIA COLI FROM CLINICAL MATERIALS
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
O-SEROTYPES ESCHERICHIA COLI
Susceptibility to antibiotics
BIOTYPES ESCHERICHIA COLI
Resistance phenotypes
ΑΝΤΟΧΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΒΙΟΤΥΠΟΙ ESCHERICHIA COLI
CLINICAL MICROBIOLOGY

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.