ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΟΣ H L A ΚΑΙ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
H L A ANTIGENS AND FIBROCYSTIS DISEASE
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΟΣ H L A ΚΑΙ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΣΟΥΛΛΕΡ-ΠΑΝΑΓΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 29 HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΕ 110 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ 200 ΥΓΙΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HLA-A ΚΑΙ HLA-B, ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ TERASAKI. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ A 11 ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ BW 35 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Α 11 ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ, ΕΝΩ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥBW 35 ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΝΩΔΗ ΝΟΣΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΡΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.
ONE HUNDRED AND TEN PATIENTS WITH FIBROCYSTIS DISEASE OF THE BREAST AND 200 CONTROLS WERE HLA TYPED WITH A PANEL OF 100 ANTISERA FOR A AND B LOCUS. THE MAIN FINDINGS WERE AN INCREASE IN FREQUENCY OF A 11 ANTIGEN AND A DECREASE IN FREQUENCY OF BW 35 ANTIGEN AMONG THE PATIENTS COMPARED WITH THE CONTROL GROUP. THE DIFFERENCE IN FREQUENCY OF A 11 ANTIGEN WAS MORE SIGNIFICANT IN PATIENTS WITH THE FIBROCYSTIC TYPE OF DISEASE AND ALSO IN PATIENTS WITH A FAMILY HISTORY OF BREAST CANCER. CHILD-BEARING SEEMS TO EXERT A BENEFICIAL EFFECT UPON THE APPEARANCE OF BOTH TYPES OF BREAST DISEASES.

Fibrocystic disease of the breast
H L A - ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
H L A A - H L A B LOCUS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)