Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ 2,3-ΔΙΦΩΣΦΟΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
THE LEVEL OF 2,3-DPG IN SICKLE CELL DISEASE

ΠΕΤΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

THE LEVEL OF 2,3 DPG WAS DETERMINED IN 5 GROUPS OF SUBJECTS: I) IN 32 CONTROL-SUBJECTS; II) IN 18 PATIENTS WITH SICKLE-CELL ANEMIA; III) IN 23 PATIENTS WITHSICKLE-THALASSEMIA; IV) IN 51 INDIVIDUALS WITH SICKLE-CELL TRAIT AND V) IN 18INDIVIDUALS WITH B-THALASSEMIA TRAIT. IN GROUP I, 2,3 DPG LEVEL WAS SIGNIFICANTLY HIGHER IN WOMEN THAN IN MEN AND A NEGATIVE LINEAR RELATIONSHIP WAS FOUND BETWEEN THE VALUES OF 2,3 DPG AND THOSE OF HEMOGLOBIN, HEMATOCRIT AND RED BLOOD CELL (RBC) COUNT. IN GROUPS II-V A SIGNIFICANT INCREASE IN THE CONCENTRATIONOF 2,3 DPG WAS NOTED IN COMPARISON WITH THE CONTROL GROUP; AN EXCEPTION WAS SEEN IN GROUP V WHEN THE 2,3 DPG LEVEL WAS EXPRESSED IN MM/10 9 RBC. IT IS SUGGESTED THAT IN B-THALASSEMIA CARRIERS THE CONCENTRATION OF 2,3-DPG IS DETERMINED BY THE NUMBER OF RBC'S AND THAT THE INCREASED CONCENTRATION OF 2,3 DPG IN SICKLE-CELL CARRIERS MAY BE EXPLAINED BY A DIMINISHED SATURATION OF HEMOGLUBIN WITH OXYGEN IN THE ARTERIAL BLOOD.
TΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2,3 DPG ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 5 ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ: Ι) ΣΕ 32 ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΙΙ) ΣΕ 18 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. ΙΙΙ) ΣΕ 23 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ-ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. IV) ΣΕ 51 ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ V) ΣΕ 51 ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ ΤΗΣ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ι, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤΟΥ 2,3 DPG ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ 2,3 DPG ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ, ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ. ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ II-V ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ 2,3 DPG ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ Η ΟΜΑΔΑ V ΟΤΑΝ ΤΟ 2,3 DPGΕΚΦΡΑΖΟΤΑΝ ΣΕ ΜΜ/10 9 ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ ΤΗΣ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ 2,3 DPG ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ 2,3 DPG ΣΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΑΙΜΑ Σ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΤΟΜΩΝ.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία
THE OXYGEN DISSOCIATION CURVE
Anaemia
THE OXYGEN AFFINITY OF THE HAEMOGLOBIN
Δρεπανοκυτταρική νόσος
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ SICKLE CELL DISEASE
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Sickle cell anaemia

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.