ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
CARDIOVASCULAR MANIFESTATIONS DUE TO AUTONOMIC NEUROPATHY IN DIABETIC PATIENTS
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ. ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ 132 ΑΤΟΜΑ (46 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ 86 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ) ΗΛΙΚΙΑΣ 35-75 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙ 10 ΛΕΠΤΑΕΝΩ ΕΛΑΜΒΑΝΕΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝR-R ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΣ (Α.Ι.) ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΕΩΣ (Β.Ι.). ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ: ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠ'ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤA ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ. ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΣΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΥΣΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ 'Η ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ. Η ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΔΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΕΚΔΗΛΗ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ.
HEART RATE AND DIASTOLIC BLOOD PRESSURE CHANGES WHICH OCCUR AFTER STANDING UP WERE STUDIED ON 132 PERSONS (46 CONTROLS AND 86 DIABETICS) AGE 35-75 YEARS OLD. THE EXAMINED PERSONS WERE ASKED TO STAND FOR 10 MINUTES, WHILE A CONTINUOUS ELECTROCARDIOGRAM WAS OBTAINED. MEAN R-R INTERVALS FOR EACH MINUTE SEPARATELY AS WELL AS THE ACCELERATION AND BRAKE INDEXES (A.I. AND B.I. CORRESPONDINGLY) WERE CALCULATED. FOLLOWING OBSERVATIONS WERE DONE: RESTING HEART RATE WAS HIGHER IN DIABETICS. ABSOLUTE VALUES OF HEART RATES WERE ALSO HIGHER IN DIABETICS UPON STANDING AS COMPARED TO NON-DIABETICS. THE RATES OF ACCELERATION AND RETARDATION OF THE CARDIAC RHYTHYM, DURING THE ABOVE TEST WERE LOWER IN DIABETICS. THE MEAN DIASTOLIC BLOOD PRESSURE ROSE IN THE CONTROLS AFTER STANDING UP. CONVERSELY DIABETICS PRESENTED EITHER A SMALLER INCREASE OR EVEN A DECREASE OF THE DIASTOLIC PRESSURE. THIS PHENOMENON WAS MOSTLY OBSERVED IN DIABETICS WITH RETINOPATHY.

DIABETIC COMPLICATIONS
CARDIOVASCULAR REFLEXES
Αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια
Retinopathy
Αμφιβληστροειδοπάθεια
Pathogenesis
DIABETIC MELLITUS
SIMPLE BEDSIDE TESTS
DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Σακχαρώδης διαβήτης
Παθογένεια
ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)