ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ ΟΓΚΩΝ ΩΟΘΗΚΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
THE DIAGNOSTIC VALUE OF FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY IN OVARIAN TUMORS
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ ΟΓΚΩΝ ΩΟΘΗΚΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ (FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY) ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ. ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ ΟΥΤΩ, ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΤΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΩΟΘΗΚΩΝ, ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (59) ΑΣΘΕΝΩΝ, ΔΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΥΡΟΥΣ0,7 ΜΜ. ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑΣ ΩΣ ΕΔΕΙΧΘΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΩΟΘΗΚΑΣ, ΑΙ ΔΕ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΩΣ 'Η ΔΙΑΟΡΘΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΠΤΑ (47) ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΙΣΑΣ ΔΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΟΓΚΟΝ. ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΕΔΕΙΧΘΗ ΟΤΙ ΕΠΑΣΧΑΝ ΕΚ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩ ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΚ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙΔΥΟ ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ. ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΟΜΕΝ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)
IN THE PRESENT STUDY AN ANALYSIS OF THE TECHNIQUE AND APPLICATION OF FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY IN THE MANAGEMENT OF PELVIC MASSES IS ATTEMPTED. THE PRIMARY GOAL OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE ADEQUACY OF THIS TECHNIQUE IN THE PRIMARY DIAGNOSIS OF PELVIC MASSES. ANOTHER GOAL OF THIS STUDY WAS TO ELUCIDATE THE CYTOLOGIC FEATURES OF MATERIAL ASPIRATED FROM THESE MASSES AND TO CORRELATE THEM WITH THE HISTOLOGIC FEATURES. FIFTY NINE (59) OVARIAN MASSES WEREPUNCTURED USING FINE NEEDLES. IN THE FIRST PART OF THIS STUDY, ASPIRATES WERETAKEN FROM TWELVE PATIENTS WITH PHYSIOLOGICAL OVARIES AS PROVED BY THE HISTOLOGIC EXAMINATION DURING LAPAROTOMY OF IMMEDIATELY AFTER THE RESECTION OF THE OVARIES AT TOTAL HYSTERECTOMY. IN THE SECOND PART OF THIS STUDY THE MATERIAL WAS ASPRIRATED FROM FORTY SEVEN (47) PATIENTS TREATED FOR PELVIC TUMOR IN THE ALEXANDRA MATERNITY (1ST GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC. DEPARTMENT-ATHENS UNIVERSITY). WE USED FRANZEN'S APPARATUS FOR THE BIOPSY ASPIRATIONS AND THE TRANSVAGINAL OR TRANSRECTAL ROUTES WERE PREFERED. TEN NEOPLASMS WERE PROVED TO BE BENINGOVARIAN LESIONS WHILE THE REMAINING THIRTY SEVEN WERE MALIGNANT. (SHORTENED)

Διαγνωστική αξία
Diagnostic value
ASPIRATION BIOPSY
FINE NEEDLE
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Όγκοι ωοθηκών
Ovarian tumors

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.