ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΙ' ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΣΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
CONTROL OF HIGH BLOOD PRESSURE BY A HIGH COMPLIANCE BALLOON
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΙ' ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΣΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟΧΟΥ. ΕΓΙΝΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO. ΕΙΣ ΤΑ IN VITRO ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣ 12 ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 126 MM HG, ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ 119,4 MMHG ΚΑΙ ΥΨΙΠΕΔΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 94 MM HG. ΤΟ ΥΨΙΠΕΔΟΝ ΑΥΤΟ ΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΣΤΟΧΟΣΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ. ΕΙΣ ΤΑ IN VIVO ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΡΥΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΤΩΝ 106,90 +- 8,81 MM HG ΕΝΩ Η ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΗΤΑΝ 184,20 +- 43,33 MM HG (Χ +- SD) ΕΝΤΟΣ 5 ΜΙΝ ΕΙΧΕ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΟ 88,1 +- 19,3% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΝΩΝ ΕΡΥΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑΧΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΗΞΙΣ-ΘΡΟΜΒΩΣΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΧΡΟΝΙΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ.
IN THIS WORK THE CONTROL OF HIGH BLOOD PRESSURE IS ATTEMPTED AROUND A PRESENT (TARGET) VALVE BY CONNECTING THE ARTERIA SYSTEM WITH A COMPLEX HIGH COPLIANCE BALLOON. THIS BALLOON COMPRISED OF 12 SIMPLE ONES WAS USED IN 5 ANESTHETIZED DOGS FOR IN VIVO EXPERIMENTS. THE PEAK PRESSURE OF THIS BALLOON WAS 126 MM HG AND THE PLATEAU PRESSURE WAS 94 MM HG. THE APPLICATION OF THE BALLOON BROUGHT THE MEAN ARTERIAL PRESSURE FROM THE LEVEL 184,20 +- 43,33 MM HG (X +- SD) TO 106,9 +- 8,81 MM HG WITHOUT ANY OSCILLATIONS OF THE PRESSURE ( 88,1 +- 19,3% OF THE ARTERIAL PRESSURE DROP WAS EFFECTED WITHIN 5 MINUTES). IN CONCLUSION THE CONNECTION OF THE COMPLEX BALLOON WITH THE ARTERIAL SYSTEM OF THE DOGS SUCCEEDED IN CONTROLLING HIGH BLOOD PRESSURE AROUND THE PRESET LEVEL QUICKLY WITHOUT USING DRUGS AND WITHOUT ANY FLUCTUATIONS. THE PROBLEM OF COAGULATION DOES NOT PERMIT A CHRONIC CLINICAL USE.

Compliance
BALLOON
Ενδοτικότητα
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ
Αρτηριακή πίεση
HIGH BLOOD PRESSURE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)