ΠΥΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΡΜΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ/ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΛΟΚΙΛΛΙΝΗΣ/ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
FEBRILE EPISODES IN NEUTROPENIC HOST: COMPARATIVE EFFICACY ON CARBENICILLIN/GENTAMICIN VERSUS AZLOCILLIN/CEFOXITIN
ΠΥΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΡΜΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ/ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΛΟΚΙΛΛΙΝΗΣ/ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗΣ

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 66 ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ < 1000/ΜΜ) ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΡΜΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ 30 GR/ΗΜΕΡ ΜΕ ΔΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ 4-5 GR/KGR/HM ΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΖΛΟΚΙΛΛΙΝΗΣ 20GR/ΗΜ ΜΕ ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗ 8 GR/HM ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟ 46,66% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΔΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ ΜΕ ΚΑΡΜΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ 70-3% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΖΛΟΚΙΛΛΙΝΗ ΜΕ ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗ. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΗΤΑΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ > 100/ΜΜ^3 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟ 66% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΕ 10 ΚΑΙ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 2 ΚΑΙ 1 ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΜΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ ΜΕ ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ ΚΑΙ ΑΖΛΟΚΙΛΛΙΝΗΣ ΜΕ ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Ρ < 0,001) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ (0,01 < Ρ < 0,05).
IN A PROSPECTIVE RANDOMIZED TRIAL 66 FEBRILE GRANULOCYTOPENIC PATIENTS (GRANULOCYTES < 1000/MM^3) WERE GIVEN EITHER CARBENICILLIN (C) 30 GR/DAY PLUS GENTAMICIN (G) 4-5 GR/KGR/DAY OR AZLOCILLIN (A) 20 GR/DAY PLUS CEFOXITIN (F) 8 GR/DAY.THE OVERALL SUCCESSFUL RESPONSE RATE WAS 46,66% FOR C/G AND 70,3% FOR A/F, ASSOCIATED WITH INCREASE IN NEUTROPENIC COUNT DURING THERAPY IN 66% OF THE PATIENTS. SIDE EFFECTS INCLUDED HYPOKALEMIA IN 10 AND 2 PATIENTS AS WELL AS REVERSIBLE NEPHROTOXICITY IN 2 AND 1 PATIENTS IN C/G AND A GROUPS RESPECTIVELY. A STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN A/F AND C/G WAS OBSERVED IN FAVOR OF THE FIRST THERAPEUTIC REGIMEN, WHEN CONSIDERING RESPIRATORY TRACT INFECTION(P < 0,001) AND HYPOKALEMIA (0,05 > P > 00,1).

ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ
Azlocillin / Cefoxitin in neutropenic host and fever
ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΣ
Αζλοκιλλίνη / Κεφοξιτίνη σε λευκοπενίκους με πυρετό
NEUTROPENIC HOST AND INFECTION
Neutropenic host and fever

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)