Δοκίμια οικονομετρίας: οικονομετρία της τεχνικής αποτελεσματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Essays in econometrics: econometrics of technical efficiency
Δοκίμια οικονομετρίας: οικονομετρία της τεχνικής αποτελεσματικότητας

Papadakis, Emmanuel
Παπαδάκης, Εμμανουήλ

Contagion
Extreme value regression
Multivariate Pareto distribution
Μέτρηση οικονομικής αποτελεσματικότητας
Stochastic DEA
Πολυμεταβλητή Παρέτο Κατανομή
Extreme value distribution
Αλγόριθμος Gibbs
Μπεϋζιανές μέθοδοι
Gibbs sampling
Extreme value κατανομή
Extreme value παλινδρόμηση
Διάχυση
Αλγόριθμος Metropolis Within Gibbs
Bayesian methods
Αλυσίδες Μαρκώφ
Markov chain Monte Carlo
Στοχαστική DEA
Metropolis within Gibbs
Στατιστική επαγωγή
Efficiency measurement
Statistical inference

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2009


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.