Μελέτη πολυμορφισμών και έκφρασης του γονιδίου ERCC1 σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ουροθηλίου που αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνα

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Study of ERCC1 gene polymorphisms and expression in advanced urothelial cancer patients treated with platinum-based chemotherapy
Μελέτη πολυμορφισμών και έκφρασης του γονιδίου ERCC1 σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ουροθηλίου που αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνα

Νικήτας, Νικήτας

Σισπλατίνη
Σημειακός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός
Urothelial cancer
Human ERCC-1 gene
Καρκίνος ουροθηλίου
Σύμπλεγμα επιδιόρθωσης δια νουκλεοτιδικής εκτομής
Ανθρώπινο γονίδιο επιδιόρθωσης δια εκτομής διασταυρούμενης συμπληρωματικότητας-1
Nucleotide excision repair
Single nucleotide polymorphisms
Cisplatin

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)