Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί στα εξόνια 1 και 2 του γονιδίου HRAS και στο εξόνιο 15 του γονιδίου BRAF σε πάσχοντες από ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας στον ελληνικό πληθυσμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί στα εξόνια 1 και 2 του γονιδίου HRAS και στο εξόνιο 15 του γονιδίου BRAF σε πάσχοντες από ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας στον ελληνικό πληθυσμό

Koumaki, Dimitra
Κουμάκη, Δήμητρα

Oral squamous cell carcinoma is the sixth most common cancer in the world. The PI3K signalling pathway has been reported to play an important role in OSCC. Since we have previously detected absence of hotspot PIK3CA gene mutations in the Greek population, we hypothesized that the HRAS might be activated as upstream effector of the pathway. Furthermore, the status of the BRAF mutations in OSCC has never been assessed before in the Greek population. Eighty six primary paraffin embedded tumors were screened for BRAF and HRAS hotspot mutations. Two hotspot mutations in codon 12 (2.3%)of the HRAS gene and four new genetic alterations were detected (4.7% overall). One new missense mutation A18V, one silent mutation F78F, one mutation in the 5’UTR region C149T and one mutation in intron 1 G3542A were detected. No hotspot mutations in Braf were found. A new silent mutation/polymorphism T1803C was detected at a percentage of 8.6%. This polymorphism was found in none of the 80 control specimen examined (P<0.001). This study is the first to report HRAS mutations in the Greek population. The results suggest that RAS is an important member of the PI3K signalling pathway and may play a role in the tumorgenesis of OSCC.
Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας(ΑΚΣΚ) είναι ο έκτος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως. Έχει αναφερθεί ότι το μονοπάτι PI3K παίζει σημαντικό ρόλο στον καρκίνο αυτόν. Δεδομένου ότι σε μια προηγούμενη μελέτη δε βρέθηκε καμία μετάλλαξη στο γονίδιο PI3K στον ελληνικό πληθυσμό, υποθέσαμε ότι η HRAS θα μπορούσε να ενεργοποιείται εφόσον βρίσκεται πιο πάνω από την PI3K. Επίσης, το γονίδιο BRAF δεν έχει μελετηθεί στον ΑΚΣΚ στην Ελλάδα. 86 χειρουργικά παρασκευάσματα ΑΚΣΚ ελέγχθηκαν για μεταλλάξεις στα γονίδια HRAS και BRAF. Διαπιστώθηκαν δύο μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12(2.3%) του γονιδίου HRAS και 4 νέες μεταλλάξεις συνολικά(4.7%). Στο γονίδιο HRAS, βρέθηκαν μία με λάθος νόημα μετάλλαξη A18V, μία σιωπηλή μετάλλαξη F78F, μία μετάλλαξη στην περιοχή 5’UTR C149T και μία μετάλλαξη στο ιντρόνιο 1 G3542A. Δε βρέθηκε η μετάλλαξη V600E στο γονίδιο BRAF, αλλά ανευρέθη μία νέα σιωπηλή μετάλλαξη/πολυμορφισμός Τ1803C σε ποσοστό 8.6% . Αυτός ο πολυμορφισμός δε βρέθηκε σε κανένα από τα δείγματα της ομάδας ελέγχου (P<0.001). Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που αναφέρει μεταλλάξεις της HRAS στον ελληνικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η RAS που ανήκει στο μονοπάτι της PI3K μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση του ΑΚΣΚ.

Squamous carcinoma
Oral cavity
Mutations
Genes
Μεταλλάξεις
Γονίδια
BRAF
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
Στοματική κοιλότητα
HRAS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.