Ανίχνευση λεμφαδενικών μικρομεταστάσεων σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2003 (EN)
Identification of lymph node micrometastasis in breast cancer patients
Ανίχνευση λεμφαδενικών μικρομεταστάσεων σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Αλεβίζος, Λεωνίδας

Recurrence
Prognosis
Μετάσταση
Πρόγνωση
Μεθυλίωση
Καρκίνος μαστού
Breast cancer
Metastasis
Methylation
Υποτροπή
Ογκογονίδια
Oncogenes

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2003


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)