Συσχέτιση του δείκτη bode με τη συστηματική και τοπική φλεγμονή των αεραγωγών σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Association between bode index with systemic and airway inflammatory biomarkers in COPD
Συσχέτιση του δείκτη bode με τη συστηματική και τοπική φλεγμονή των αεραγωγών σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Γάκη, Ελένη

COPD is a multi-component disease and systemic inflammation represents one of the possible mechanisms responsible for its systemic manifestations, including skeletal muscle weakness and cachexia. Fat-free mass index (FFMI) which reflects the skeletal muscle mass, has been shown to be associated with both dyspnoea and exercise capacity.We hypothesized that the multidimensional BODE index, that reflects the multi-component nature of COPD, might be related better to biomarkers of systemic inflammation especially those related adipose tissue, and not to the underlying local airway inflammation. We further evaluated associations between FFMI and inflammation assuming that FFMI better reflects the systemic rather than local airway inflammation in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.BODE index and FFMI were calculated in 222 stable COPD patients and 132 smokers or ex-smokers with normal lung function. Systemic inflammation was evaluated with the measurement of leptin, adiponectin, CRP, IL-6, and TNF-α in serum samples of COPD patients. IL-6, 8-isoprostane and pH were additionally measured in exhaled breath condensateResults: COPD patients presented lower FFMI, exercise capacity and spirometry values. BODE index and markers of systemic inflammation, leptin, TNF-α CRP and IL-6, and pH, 8-isoprostane of EBC was significantly higher values compared to control group.No significant associations were observed in COPD patients and in smokers or ex-smokers with normal lung function and biomarkers of airway inflammation213BODE index presented significant positive associations with leptin levels, whereas FFMI presented a negative association with leptin and additional negative association with TNF-α. Leptin was the most significant predictor of low FFMI.No significant associations were observed in control group for both indexes.We further evaluated associations of four components of BODE index separately with leptin levels. A significant positive association was found between MRC scale and leptin values, while a negative association was found between 6MWD and leptin values in COPD patients.Conclusions: Both BODE index and FFMI, are related to the circulating levels of leptin in patients with COPD, suggesting a possible role for leptin in the systemic component of COPD. The additional association of FFMI with TNF-α may further support a role of systemic inflammation in muscle wasting in COPD.
H ΧΑΠ είναι μια πολυπαραγοντική νόσος με τη συστηματική φλεγμονή να ευθύνεται για τις συστηματικές εκδηλώσεις της νόσου συμπεριλαμβανομένων της μυϊκής αδυναμίας και της καχεξίας. Η ελεύθερη λίπους μάζα (FFM) αντανακλά καλύτερα την σκελετική μυϊκή μάζα και έχει φανεί ότι συσχετίζεται τόσο με τη δύσπνοια όσο με την ικανότητα για άσκηση.Υποθέσαμε ότι ο δείκτης BODE θα αντανακλά καλύτερα την πολυπαραγοντική φύση της νόσου, και ότι θα συσχετίζεται καλύτερα με την συστηματική φλεγμονή και ιδιαίτερα με τους βιολογικούς δείκτες που εκφράζουν τον λιπώδη ιστό, και όχι με την υποκείμενη τοπική φλεγμονή των αεραγωγών σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Μια περαιτέρω υπόθεση περιελάμβανε τη πιθανή συσχέτιση της FFMΙ με τους βιολογικούς δείκτες που εκφράζουν τη συστηματική φλεγμονή, υποθέτοντας ότι η FFMΙ αντανακλά καλύτερα τη συστηματική παρά την τοπική φλεγμονή των αεραγωγών στους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.Μελετήθηκαν 222 σταθεροί ασθενείς με ΧΑΠ και 132 καπνιστές η πρώην καπνιστές με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία, όχι απαραίτητα υγιείς ως ομάδα ελέγχου. Υπολογίστηκε ο δείκτης BODE και ο FFMI. Η συστηματική φλεγμονή αξιολογήθηκε με τις τιμές στον ορό του TNF-α, της IL–6, της CRP, της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης. Ενώ η τοπική φλεγμονή αξιολογήθηκε με τις τιμές του 8-ισοπροστανίου, της IL–6 καθώς και του pH στο συμπύκνωμα εκπνεόμενου αέρα.Στους ασθενείς με ΧΑΠ ο FFMI, η ικανότητα για άσκηση καθώς και οι τιμές του λειτουργικού ελέγχου, ήταν μειωμένα, ενώ ο δείκτης BODE καθώς και οι δείκτες συστηματικής φλεγμονής TNF-α, IL-6, CRP καθώς και η λεπτίνη, το pH και το 8-211ισοπροστάνιο στο συμπύκνωμα του εμπνεόμενου αέρα παρουσίασαν υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.Ο δείκτης BODE παρουσίασε θετική συσχέτιση με τη λεπτίνη. Ενώ ο FFMI αρνητική συσχέτιση τόσο με την λεπτίνη και με τον TNF-α.Μελετώντας ξεχωριστά τις μεταβλητές του δείκτη BODE αναδείχτηκε μια θετική και αντίστοιχα μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακα δύσπνοιας MRC και του 6MWD με τη λεπτίνη στους ασθενείς με ΧΑΠ. Ενώ φάνηκε ότι η κλίμακα δύσπνοιας MRC ήταν ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτη για τη λεπτίνη.Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τόσο ο δείκτης BODE όσο και ο FFMI συσχετίζονται με τα επίπεδα της λεπτίνης στον ορό στους ασθενείς με ΧΑΠ, προσδίδοντας έτσι στην λεπτίνη ένα ρόλο στην συστηματική συνιστώσα της νόσου. Επιπλέον η συσχέτιση της FFMI με τον TNF-α υποδηλώνει το ρόλο της συστηματικής φλεγμονής στην απώλεια της μυϊκής μάζας.

Δείκτης FFM
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
BODE index
Adipose tissue
Cytokines
Κυτταροκίνες
Δείκτης BODE
Λιπώδης ιστός
Φλεγμονή των αεραγωγών
Airway inflammation
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Συστηματική φλεγμονή
FFMI
Systemic inflammation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.