ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1990 (EN)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MAC-CORMACK. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΥ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ. ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ.
THE AIM OF THE PRESENT WORK IS THE STUDY OF UNSTEADY FLOWS IN OPEN CHANNELS. EMPHASIS IS GIVEN ON THE STUDY OF FLOODS DUE TO INSTANTANEOUS DAM BREAKS. NUMERICAL METHODS OF THE ONE-DIMENSIONAL, QUASI-TWO DIMENSIONAL AND TWO-DIMENSIONAL PROBLEM USING THE MAC-CORMACK TECHNIQUE ARE DEVELOPED. IN ADDITION EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DAM-BREAK INDUCED FLOOD PROPAGATION IN CHANNELS WITH ARBITRARY CROSS SECTIONS IS PERFORMED. MEASUREMENTS ARE TAKEN AND RECORDED IN A COMPUTER VIA ANALOG TO DIGITAL CONVERTER. FINALLY, THE NUMERICAL RESULTS ARE COMPARED WITH THE CORRESPONDING EXPERIMENTAL DATA.

Πειραματική διερεύνηση
Πλημμύρες
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
NUMERICAL SOLUTIONS
ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
UNSTEADY FLOW
Floods
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ-ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
DAM BREAK
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ-ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΑΣΤΑΘΗΣ ΡΟΗ
CURVILINEAR COORDINATES
Experimental investigation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1990


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)