Οικολογία ενδιάμεσων μεταναστευτικών σταθμών πριν και μετά τη διάσχιση μεγάλων οικολογικών φραγμάτων στην ανατολική Μεσόγειο: η περίπτωση του κηποτσιρόβακου SYLVIA BORIN (BODDAERT 1783)

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Stopover ecology before and after crossing big ecological barriers in the eastern mediterranean: The case of garden warbler SYLVIA BORIN (BODDAERT 1783)
Οικολογία ενδιάμεσων μεταναστευτικών σταθμών πριν και μετά τη διάσχιση μεγάλων οικολογικών φραγμάτων στην ανατολική Μεσόγειο: η περίπτωση του κηποτσιρόβακου SYLVIA BORIN (BODDAERT 1783)

Μπαρμπούτης, Χρήστος

Ecological barrier
Μετανάστευση πουλιών
Bird migration
Οικολογικό φράγμα
Κηποτσιροβάκος Sylvia Borin
Οικολογία ενδιάμεσων μετανασετυτικών σταθμών
Garden warbler Sylvia Borin
Stopover ecology

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)