ΣΧΟΛΙΚΟΣ-ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1993 (EN)
SCHOOL - OUT OF SCHOOL SPORTS. STRUCTURE, ORGANIZATION AND FUNCTION
ΣΧΟΛΙΚΟΣ-ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΑΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF SPORTS ARE UNIVERSALLY USED THROUGH TWO DIFFERENT SYSTEMS: A) THE SCHOOL SPORTS. B) THE OUTSIDE-SCHOOL SPORTS OR CLUBS. THE VARIABLES USED IN THE COMPARISON WERE: A) THE PARTICIPATION. B) SCHOOL AND OUT OF SCHOOL INSTALLATIONS. C) EXPENDITURES. D) MAN POWER (TEACHERS OF P.E.- COACHES). E) QUESTIONNAIRE. THE PURPOSE OF THE VARIABLE ANALYSIS WAS TO EXAMINE THE STRUCTURE, ORGANIZATION AND FUNCTION OF SCHOOL AND OUT OF SCHOOL SPORTS. THE PROPOSALS CONCERN THE IMPROVEMENT OF EFFECTIVENESS OF SCHOOL SPORTS SYSTEM IN GREECE.
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ: Α) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Β) ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ-ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Α) ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ. Β) ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Γ) ΧΡΗΜΑΤΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ. Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Φ.Α.-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ). Ε) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΣΤ) ΓΝΩΜΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ(ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ). Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΗΔΟΜΗ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Participation
Installations
OUTSIDE-SCHOOL SPORTS, CLUBS
SCHOOL SPORTS
ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ
Ανθρώπινο δυναμικό
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
MAN POWER
ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Expenditures
ΧΡΗΜΑΤΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1993


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)