Διαχείριση αντιγράφων και δρομολόγηση σε δίκτυα που οργανώνονται με βάση το περιεχόμενο

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Replication management and cache aware routing in information-centric networking
Διαχείριση αντιγράφων και δρομολόγηση σε δίκτυα που οργανώνονται με βάση το περιεχόμενο

Σούρλας, Βασίλειος
Sourlas, Vasilis

Δίκτυα που οργανώνονται με βάση το περιεχόμενο
Διαχείριση δικτύων
Δρομολόγηση
Διαχείριση αντιγράφων πληροφορίας
Δυναμικός προγραμματισμός
Information-centric networking
Replication management
Network management
Cache aware routing
Dynamic programming

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)