Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οικονομικός κύκλος και δυναμική οικονομική πολιτική
The business cycle and dynamic economic policy

Kollias, Iraklis
Κόλλιας, Ηρακλής

A novel approach was applied in the doctoral dissertation, based on the use of optimal control indicators, in order to evaluate the control potential of economic policy (both fiscal as well as monetary) in compensating for a single strong negative business cycle shock to GDP. The business cycle was modeled through the use of stochastic second-order difference equations as proposed by Frisch since 1933 already. The solution of such an equation can be viewed as a disturbed sine wave. Based on this procedure, two optimal control problems were solved aimed at designing the cyclical components of government spending, taxes and a short-term nominal rate of interest determined by the Central Bank. One open-loop and one closed-loop optimal control problem. Based on the solution of these two problems, a set of optimal control indicators were calculated for a series of countries. The results obtained suggest that economic policy can counteract a single strong negative business cycle shock to GDP. This ability however differs between countries.
Στη διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκε μια πρωτότυπη μεθοδολογία η οποία βασίζεται στον υπολογισμό δεικτών βέλτιστου ελέγχου με σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα της οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομικής και νομισματικής) να αντισταθμίζει μια ισχυρή αρνητική διαταραχή στο ΑΕΠ. Η υποδειγματοποίηση του οικονομικού κύκλου έγινε με τη χρησιμοποίηση στοχαστικών εξισώσεων διαφορών δεύτερης τάξης ακολουθώντας την ιδέα του Frisch ήδη από το 1933. Η λύση τέτοιων εξισώσεων μοιάζει με μια διαταραγμένη ημιτονοειδή συνάρτηση κύματος. Βασιζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία λύθηκαν δύο προβλήματα βέλτιστου ελέγχου ανοιχτού και κλειστού βρόγχου για τη σχεδίαση της κυκλικής συνιστώσας των δημόσιων δαπανών, φόρων και ενός βραχυπρόθεσμου επιτοκίου το οποίο καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα. Από την επίλυση των προβλημάτων αυτών υπολογίστηκαν οι δείκτες βέλτιστου ελέγχου για μια σειρά από χώρες. Τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν δείχνουν οτι η οικονομική πολιτική μπορεί να αντισταθμίσει μια ισχυρή αρνητική διαταραχή στο ΑΕΠ. Η ικανότητα αυτή της οικονομικής πολιτικής ωστόσο διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Optimal control indicators
Business cycles
Optimal control
Βέλτιστος έλεγχος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Δείκτες βελτίστου ελέγχου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.