Οι λοιμώξεις στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού υπό σύγχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Infections in renal transplanted patients under modern immunosupressive treatment
Οι λοιμώξεις στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού υπό σύγχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία

Κοσμαδάκης, Γεώργιος

Τα τελικά συνοπτικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι τα ακόλουθα. Για τους λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων κατά το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση: Το 45% των ληπτών νεφρικών μοσχευμάτων εισάγεται στο νοσοκομείο με εμπύρετο λοίμωξη κατά το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση Οι μισές περίπου εισαγωγές για λοιμώξεις παρατηρούνται κατά τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση Η πρώτη αιτία λοιμώξεων είναι οι ουρολοιμώξεις στο 61% των περιπτώσεων Όλες οι CMV λοιμώξεις συνέβησαν μετά το τέλος του τριμήνου χημειοπροφύλαξης για CMV Ο Σακχαρώδης Διαβήτης ήταν σημαντικός παράγοντας κινδύνου για λοιμώξεις κατά τον πρώτο χρόνο από τη μεταμόσχευση, όπως επίσης και το αρχικό ανοσοκατασταλτικό σχήμα που περιελάμβανε Tac-mTORi-Cs-antiIL2R Οι ασθενείς παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ευκαιριακών λοιμώξεων μετά το τέλος της αρχικής τρίμηνης περιόδου λήψης χημειοπροφύλαξης ενώ οι ευκαιριακές λοιμώξεις παρουσίαζαν αυξημένη πιθανότητα για διάρκεια νοσηλείας πάνω από 21 ημέρες Η σχετιζόμενη με λοιμώξεις θνητότητα αφορούσε το 5 % των νοσηλευομένων ασθενών για λοιμώξεις και το 2,2 % του συνόλου των μεταμοσχευμένων κατά το πρώτο έτος από τη μεταμόσχευση Κατά τη σύγκριση των μονοκλωνικών αντισωμάτων οι ασθενείς που έλαβαν Daclizumab είχαν σημαντικά αυξημένη επίπτωση επανεισαγωγών λόγω λοιμώξεων σε σχέση με τους λήπτες Baziliximab (p=0,005) Για τους λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων άνω του ενός έτους από τη μεταμόσχευση Οι ουρολοιμώξεις ήταν το πρώτο αίτιο εισαγωγών για λοίμωξη Επιπλεγμένες λοιμώξεις ως αποτέλεσμα χειρουργικών παθήσεων ή σε ασθενείς με γενικευμένες κακοήθειες και ιογενείς ηπατίτιδες αυξάνουν το κίνδυνο θνητότητας Οι ασθενείς με πολυκυστική νόσο ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, ήταν για μεγαλύτερο δάστημα σε αιμοκάθαρση προ της μεταμόσχευσης, και είχαν λάβει μεγαλύτερο ποσοστό μοσχευμάτων από αποβιώσαντες δότες Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη νόσο ήταν για μικρότερο διάστημα σε μεταμόσχευση, για μικρότερο διάστημα σε αιμοκάθαρση προ της μεταμόσχευσης και έλαβαν αντιμικροβιακή αγωγή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τόσο σε ό,τι αφορά το πρώτο όσο και το δεύτερο χορηγούμενο σκεύασμα Οι ασθενείς με λοιμώξεις από τα μαλακά μόρια είχαν σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά την πρωτοπαθή νόσο, ήταν για πιο μακρό διάστημα μεταμοσχευμένοι και είχαν πιο εκτεταμένο διάστημα νοσηλείας

Ανοσοκαταστολή
Immunosuppression
Ανοσοκατασταλτικό σχήμα
Renal transplantation
Λοιμώξεις
Infections
Μεταμόσχευση νεφρού
Immunosyppressive treatment

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)