Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

Καρακατσιάνης, Ιωάννης

Φυλετικός τρόπος ζωής
Κοινωνική ιστορία
Post memory
Social history
Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
Terror - Violence
Τοπική περιφερειακή ιστορία
Διαχείριση μνήμης
Κουλτούρα βίας
Πολιτικά δίκτυα
Habitus

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.