Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

Καρακατσιάνης, Ιωάννης

Φυλετικός τρόπος ζωής
Κοινωνική ιστορία
Post memory
Social history
Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
Terror - Violence
Τοπική περιφερειακή ιστορία
Διαχείριση μνήμης
Κουλτούρα βίας
Πολιτικά δίκτυα
Habitus

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2010


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)