Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

Καρακατσιάνης, Ιωάννης

Φυλετικός τρόπος ζωής
Κοινωνική ιστορία
Post memory
Social history
Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
Terror - Violence
Τοπική περιφερειακή ιστορία
Διαχείριση μνήμης
Κουλτούρα βίας
Πολιτικά δίκτυα
Habitus

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)