Φωνολογικά λάθη ελληνόφωνων μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας και μέθοδοι διόρθωσης με τις αρχές της κλινικής φωνολογίας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Phonological errors of first grade Greek-speaking pupils and correction techniques according to the principles of clinicalphonology
Φωνολογικά λάθη ελληνόφωνων μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας και μέθοδοι διόρθωσης με τις αρχές της κλινικής φωνολογίας

Κολιοραδάκης, Μιχαήλ

Linguistic communication
Phonological exercises
Test of articulation
Φωνολογικές ασκήσεις
Phonological errors
Τέστ άρθρωσης
Γλωσσική επικοινωνία
Phonological therapy
Φωνολογικά λάθη
Φωνολογική θεραπεία
Phonological Awareness
Φωνολογική επίγνωση
Phonology
Φωνολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)