Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Προσαρμόσιμοι σχεδιασμοί σε κλινικές μελέτες φάσης II
Adaptive designs in phase II clinical trials

Poulopoulou, Stavroula
Πουλοπούλου, Σταυρούλα

Κλινικές μελέτες φάσης II
Response rate endpoint
Multi stage designs
Time-to-event endpoint
Τροποποίηση ποσοστού ανταπόκρισης στόχου
Προσαρμόσιμοι σχεδιασμοί
Clinical trials phase II
Σχεδιασμοί πολλαπλών σταδίων
Re-estimation sample size
Επανεκτίμηση μεγέθους δείγματος
Χρόνος μέχρι το γεγονός ως καταληκτικό σημείο
Modification of targeted response level
Ποσοστό ανταπόκρισης ως καταληκτικό σημείο
Adaptive designs

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.