Μοναδιαία πρότυπα πινάκων: μια μελέτη της εξίσωσης χορδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Unitary matrix models: a study of the string equation
Μοναδιαία πρότυπα πινάκων: μια μελέτη της εξίσωσης χορδών

Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
ANAGNOSTOPOULOS, KONSTANTINOS

In this thesis I review the Symmetric Unitary One Matrix Models (UMM). In the beginning, I discuss matrix models in general, with particular emphasis on their relation to string theory and two dimensional quantum gravity. The crux of matrix models lies in a single ordinary non-linear differential equation which, in a certain limit known as the double scaling limit, embodies the entire dynamical content of the continuum theory. This differential equation, called the string equation, may be solved and analyzed, yielding much insight into string theory and related physical models. Integrable hierarchies arise naturally from the local operators of the theory and describe the flows between multicritical points. The relevant hierarchy for UMM is the modified-KdV hierarchy. The Sato Grassmannian description of the flows is most appropriate for the computation of the space of solutions to the string equation and I discuss its connection to the τ-function formalism of the Japanese school and more conventional representations. The main results of this thesis are the discovery of the operator formalism for UMM, the computation of the space of solutions to the string equation and the derivation of the mKdV flows from the continuum limit of the local scaling operators.

String theory
Θεωρία χορδών
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Matrix models
Πρότυπα πινάκων
QUANTUM GRAVITY
Ολοκληρώσιμες ιεραρχίες
Integrable hierarchies

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

1993


Institutes outside Greece
Ιδρύματα Εξωτερικού*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.