ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1993 (EN)
NEWER MAGNETIC RESONANCE IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS: DIRECT CALCULATION OFTHE FULL T2 RELAXATION CURVES
ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2

Αγγελίδης, Παντελής

THE ALGORITHMS PRESENTED IN THE PH.D. THESIS CONTRIBUTE TO THE SAFER, FASTER AND MORE RELIABLE DISCLOSURE OF THE USEFUL INFORMATION ENCODED WITHIN THE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SIGNAL. THE LATTER IS ANALYSED THEORETICALLY TO CONFINE ITS CHARACTERISTIC PROPERTIES. ITS TEMPORAL AUTOCORRELATION FUNCTION IS EVALUATED. THE RESULT IS USED FOR THE DEVELOPMENT OF THREE NEW ALGORITHMS FOR AMPLITUDE ESTIMATION, EACH ONE OF THEM IS APPLIED TO DIFFERENT EXCITATION DATA.THE ONE DIMENSIONAL AND MULTIDIMENSIONAL LINEAR TIME SHIFTING TRANSFORM IS DEFINED. USING IT, MAKES POSSIBLE, FOR THE FIRST TIME, THE PRODUCTION OF MULTIPLE WEIGHTED IMAGES USING ONLY ONE DATA SET. THE DISCRETE TRANSFORMS ARE DEVELOPED AS WELL AS FAST REALISATIONS OF THEM.
ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ, ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣΤΟΥ. ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣΕΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΕΚΤΙΜΗΣΗ
Magnetic resonance imaging
SPECTRUM ESTIMATION
TIME-FREQUENCE TRANSFORMS
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Signal processing
Μαγνητική τομογραφία
RECONSTRUCTION TOMOGRAPHY
Επεξεργασία σήματος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1993


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)