ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΓΙΔΑΣ (CAPRA PRISCA) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΑ ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
BREEDING PATTERNS AND PRODUCTION OF THE INDIGENOUS GOATS (CAPRA PRISCA), KEPT UNDER EXTENSIVE AND SEMI-EXTENSIVE CONDITIONS IN COMPARISON WITH THE SAANEN GOATS
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΓΙΔΑΣ (CAPRA PRISCA) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΑ ...

ΓΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΟΠΑΔΙΑΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΣ (CAPRA PRISCA) ΚΑΤΩ ΑΠΟΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 30 ΑΙΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 20 ΗΤΑΝ ΦΥΛΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ (CAPRA PRISCA) ΚΑΙ 10 ΦΥΛΗΣ ΖΑΑΝΕΝ. ΤΑ ΖΩΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΑ 10 ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (Α, Β ΚΑΙ Γ). ΟΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΙΓΕΣ (ΟΜΑΔA Β') ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΣΤΡΩΝ, ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΟΠΑΔΙΑΡΙΚΕΣ ΑΙΓΕΣ (ΟΜΑΔΑ Α') ΟΙ ΟΙΣΤΡΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ. Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ (P<0.001) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ (P<0.001) ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ (P<0.001). Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΣΤΑΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΟΠΑΔΙΑΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑ 30%. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)
IN THIS STUDY WE EXAMINED THE BREEDING PATTERN AND THE MILK AND MEAT PRODUCTIONOF THE INDIGENOUS GOATS "CAPRA PRISCA" KEPT UNDER TRADITIONAL AND SEMI-INTENSIVE CONDITIONS. FOR THIS STUDY A TOTAL OF 30 GOATS WERE USED. TWENTY OF THEM BELONGED TO THE INDIGENOUS GREEK GOATS (CAPRA PRISCA) AND 10 TO ZAANEN BREED. THESE ANIMALS WERE DIVIDED INTO 3 GROUPS OF 10 EACH (GROUPS A, B AND C). THE HOUSED ANIMALS OF THE INDIGENOUS BREED (GROUP B) SHOWED THE GREATEST PERCENTAGEOF HEATS IN AUGUST AND SEPTEMBER (AFTER BEING PUT INTO THE FOLD) IN CONTRAST TO GROUP A, WHOSE HEATS APPEARED IN JULY. THE DIFFERENCE IN FEEDING SCHEMES DID NOT SUBSTANTIALLY AFFECT THE LENGTH OF THE GESTATION PERIOD. THE CONCENTRATION OF PROGESTERONE IN THE BLOOD PLASMA OF THE GOATS DURING GESTATION WAS SUBSTANTIALLY AFFECTED (P < 0.001) BY THE CHANGE OF FEEDING, THE STAGE OF GESTATION (P < 0.001) AND THE NUMBER OF EMBRYOS (P < 0.001). THE CHANGE IN THE METHODOF REARING INCREASED THE PLURIPARITY OF THE HOUSED INDIGENOUS GOATS IN RELATION TO THE INDIGENOUS RANGE GOATS BY 30%. THE DURATION OF THE MILKING PERIOD WAS NOT AFFECTED. THE TOTAL MILK PRODUCTION OF THE INDIGENOUS GOATS WAS AFFECTED (P < 0.05) BY THE METHOD OF REARING (GROUP B PRODUCED 33 KG OF MILK MORE THAN GROUP A (P > 0.05) (ABSTRACT TRUNCATED)

PROGESTERONE OF GOATS
Goats
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Γαλακτοπαραγωγή
MILK YIELDS OF GOATS
ΑΙΓΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
MILK CONSTITUENTS
Κρεοπαραγωγή
MEAT PRODUCTION
BREEDING PATTERNS
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΑΙΓΩΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.