Ολοκλήρωση επιχειρηματικών διαδικασιών στον χώρο του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω αρχιτεκτονικής υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Business process integration in business-to-business e-commerce using service oriented architecture
Ολοκλήρωση επιχειρηματικών διαδικασιών στον χώρο του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω αρχιτεκτονικής υπηρεσιών

Νινιός, Γεώργιος

The subject of this dissertation addresses issues that come from both the business and the technology worlds. It has as its main subject the service oriented architecture (SOA) and how SOA can be used to serve business goals. The service oriented architecture is helping enterprises respond and adapt more quickly to the changing business environment by promoting the reusability and interconnection of information systems. A competive advantage can be achieved by insuring that business processes can be adapted to new market requirements nimbly and that all this adaptation can be supported by “built-to-change” information systems a solution that is achieved now by the Service Oriented Architecture. Designing an enterprise SOA is a challenging task. One needs to understand business needs, be patient, well-informed and understand the specific characteristics of the target SOA state of the enterprise. Despite the fact that currently there exist several tools in the market that can help one create and maintain a SOA infrastructure, they cannot substitute the amount of thinking and preparation required for the successful design, implementation and deployment of the SOA architecture in an enterprise. Most SOA projects fail because enterprises are eager and over-enthusiastic to start the design of their SOA but then they are lost in the details of the implementation.
Το αντικείμενο αυτής της διατριβής συνδυάζει στοιχεία τόσο από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας όσο και από αυτόν της τεχνολογίας. Έχει κύριο χαρακτηριστικό την αρχιτεκτονική υπηρεσιών και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να εξυπηρετήσει επιχειρηματικούς στόχους. Η αρχιτεκτονική υπηρεσιών βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες αξιοποιώντας την επαναχρησιμοποίηση και την διασυνδεσιμότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων. Συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα επιτυγχάνεται όταν οι επιχειρηματικές διαδικασίες μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς με έξυπνο τρόπο και με την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων που είναι «χτισμένα για να αλλάζουν». Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών στον επιχειρηματικό οργανισμό. Το να σχεδιάζει κανείς την αρχιτεκτονική υπηρεσιών ενός επιχειρηματικού οργανισμού είναι από μόνο του πρόκληση. Πρέπει κανείς να αντιλαμβάνεται τις επιχειρηματικές ανάγκες, να είναι υπομονετικός και ενημερωμένος και να αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά της κατάστασης της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών στην οποία θέλει να οδηγήσει τον επιχειρηματικό οργανισμό. Παρόλο που αυτή την στιγμή στην αγορά υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν την δημιουργία και συντήρηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει κανείς για προετοιμασία, σωστό σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών σε αυτόν. Πολλά έργα αρχιτεκτονικής υπηρεσιών έχουν αποτύχει επειδή οι συντελεστές τους είναι υπερενθουσιασμένοι και βιάζονται να ξεκινήσουν αγνοώντας σημαντικές λεπτομέρειες της υλοποίησης.

Μοντέλο δόμησης υπηρεσιών
Αρχιτεκτονική υπηρεσιών
SOA
Architecture
Business processes
Διακυβέρνηση υπηρεσιών
Soa security
Υπηρεσία
Επιχειρηματικές διαδικασίες
Ενορχήστρωση υπηρεσιών
Ασφάλεια υπηρεσιών
Service modeling
Service identification
Service governance
Αναγνώριση υπηρεσιών
Service orchestration

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.