Ιστορικός λόγος της Μεγάλης Εκκλησίας κατά την πρώιμη νεωτερικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Historical discourse of the Great Church in the early modern time
Ιστορικός λόγος της Μεγάλης Εκκλησίας κατά την πρώιμη νεωτερικότητα

Κυριακαντωνάκης, Ιωάννης

The thesis has focused on aspects of intellectual history in the early modern period, on the basis of texts written mostly in Greek by authors who were related to the Great Church of Constantinople. The historical discourse refers to the conceptions on history, the historical consciousness that the authors propounded; their sources, as well as the dominant questions in the religious disputes of early modernity. Reference to the Great Church is essential in understanding the period, given her ideological weight, as the epicenter of the milieu in which the discourse was produced; a historical entity nevertheless not subject to absolute chronological and geographical limitations
Η διατριβή εξετάζει όψεις της ιστορίας των ιδεών της πρώιμης νεώτερης περιόδου, με βάση κείμενα γραμμένα κυρίως στα ελληνικά από συγγραφείς που σχετίζονταν με την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, ο ιστορικός λόγος καλύπτει τις αντιλήψεις περί ιστορίας, την ιστορική συνείδηση που προβάλουν οι συγγραφείς, τις πηγές τους, τα θέματα που κυριαρχούν στις θρησκευτικές έριδες της πρώιμης νεωτερικότητας. Η αναφορά στην Μεγάλη Εκκλησία αιτιολογείται από το ιδεολογικό της βάρος ως επίκεντρο του περιβάλλοντος στο οποίο γεννάται ο λόγος, ο οποίος δεν υπόκειται πάντως σε αυστηρούς γεωγραφικούς και χρονολογικούς περιορισμούς

Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως
Ιστορία των ιδεών
History of ideas
Ιστορικός λόγος
Intellectual history
Πρώιμος νεώτερος ελληνισμός
Historical discourse
Early modern hellenism
Church of Constantinople

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.