ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1993 (EN)
STUDY ON THE IMPACTS OF AGRICULTURAL AND OTHER ACTIVITIES TO THE TROPHIC STATUSAND THE POTENTIAL FISHERY DEVELOPMENT IN TRIHONIS LAKE
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ...

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

THE VARIOUS ANTHROPOGENIC ACTIVITIES WERE INVESTIGATED TO DETERMINE THEIR IMPACT TO THE LAKE'S TRIHONIS, WESTERN GREECE, ENVIRONMENT. THE TROPHIC SITUATION FOR TRIXONIS LAKE IS OLIGO-MESOTROPHIC WITH PHOSPHORUS THE LIMITED NUTRIENT. BASED ON VOLLENWEIDER'S CRITICAL LOADING RELATIONSHIPS OF PHOSPHORUS WE FOUND THAT THE PERMISSIBLE LOADING IS ABOUT 189MG/M2, THE CRITICAL LOADING IS ABOUT 2806MG/M2, WHILE THE PRESENT LOADING OF THE LAKE IS 207MG/M2 ANNUALLY. IF HOWEVER THE PROPOSED FISHERY DEVELOPMENT OF THE AREA TAKE PLACE, THE EXPECTED ENRICHMENT OF THE LAKE WATER COULD REACH THE ANNUAL FISH PRODUCTION OF ABOUT 1600TN, WHILE THE ADDITIONAL LOADING FOR THE LAKE SHOULD BE ABOUT 550MG/M2, AGAIN WITHIN THE PERMISSIBLE AND CRITICAL PHOSPHORUS LOADING.
ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ Η ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΝΑΙΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ. Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΟΛΙΓΟ-ΜΕΣΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 29.150 KGR, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 82% ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 189MG/M2 ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣΤΑ 2806MG/M2 ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΩ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 207MG/M2 ΤΟ ΕΤΟΣ, Η ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΥΠΡΙΝΟ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΑ552MG/M2 ΤΟ ΕΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ 1632 ΤΟΝΝΟΙ ΨΑΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ.

FISHERY POTENTIAL
TRIHONISLAKE
TROPHIC STATUS
ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Development
AGRICULTURAL ACTIVITIES
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1993


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)