Διαφοροποιήσεις στις στάσεις μελών της μεσαίας τάξης σε σχέση με την εκπαίδευση

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Differentiations in the attitudes of members of the middle class toward education
Διαφοροποιήσεις στις στάσεις μελών της μεσαίας τάξης σε σχέση με την εκπαίδευση

Daropoulos, Apostolos
Δαρόπουλος, Απόστολος

Ταξινόμηση
New middle class
Visible-invisible pedagogy
Symbolic control
Εκπαίδευση
Συμβολικός έλεγχος
Framing
Old middle class
Field
Νέα μεσαία τάξη
Education
Ορατή-αόρατη παιδαγωγική
Classification
Πεδίο
Περιχάραξη
Παλαιά μεσαία τάξη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)