Ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογιστικός έλεγχος σε ελεγχόμενες από το δημόσιο αμυντικές βιομηχανίες: το παράδειγμα της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Budgeting and budgetary control in public owned defense companies in Greece
Ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογιστικός έλεγχος σε ελεγχόμενες από το δημόσιο αμυντικές βιομηχανίες: το παράδειγμα της Ελλάδας

Καπανταϊδάκης, Ιωάννης

Διοικητική λογιστική
Προϋπολογισμός σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
Internal audit
Έλεγχος επιχειρηματικών λειτουργιών
Πρότυπο κόστος
Budgetary control
Προϋπολογιστικός έλεγχος
Cost accounting
Public management budget
Management accounting
Budget
Budgeting
Προϋπολογισμός
Κοστολόγηση
Standard costing

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2010


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)