Ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογιστικός έλεγχος σε ελεγχόμενες από το δημόσιο αμυντικές βιομηχανίες: το παράδειγμα της Ελλάδας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Budgeting and budgetary control in public owned defense companies in Greece
Ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογιστικός έλεγχος σε ελεγχόμενες από το δημόσιο αμυντικές βιομηχανίες: το παράδειγμα της Ελλάδας

Καπανταϊδάκης, Ιωάννης

Διοικητική λογιστική
Προϋπολογισμός σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
Internal audit
Έλεγχος επιχειρηματικών λειτουργιών
Πρότυπο κόστος
Budgetary control
Προϋπολογιστικός έλεγχος
Cost accounting
Public management budget
Management accounting
Budget
Budgeting
Προϋπολογισμός
Κοστολόγηση
Standard costing

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)